Materialevalg

Vi arbejder med alle typer kompositmaterialer. Ved kemikaliebelastede konstruktioner tilbyder vi at assistere på materialevalg og dimensionering. Ud fra Deres information om det færdige krav tilbyder vi gerne en komplet løsning.
Kombinationsmulighederne mellem de forskellige bestanddele i glasfiberen muliggør, at emnet opnår de egenskaber der er behov for.

Følgende fordele opnåes ved løsninger produceret i Glasfiber:

• En ekstrem modstands dygtighed overfor tæring og korrosion
• At hverken klimatiske påvirkninger eller aggressive væsker som for   eksempel saltvand eller syre påvirker holdbarheden eller kvaliteten
• At have en lang levetid
• At kræve et minimum af vedligehold
• Den færdige løsnings lette vægt i forhold til alternative produkter i fx stål   (glasfiber har en vægtfylde på 1,6 i forhold til stål 7,8)

Vi kan levere alle typer rør i GRP (Glasfiber Reinforced Plastic/Polyester)
På dansk også kaldet Glasfiberarmeret Umættet Polyester (GUP).